ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ถนอมผิวสูตรวิตามิน ซี