เนื้อหาหลัก

Ultra Facial Hydrating Concentrated Cleansing Bar

All Skin Types, including Sensitive Skin

An ultra-mild hydrating facial bar soap that gently cleanses while respecting your skin’s moisture barrier and natural pH levels for clean and healthy-looking skin.

new
kiehls face ultra facial concentrated cleansing bar

Ultra Facial Hydrating Concentrated Cleansing Bar

An ultra-mild hydrating facial bar soap that gently cleanses while respecting your skin’s moisture barrier and natural pH levels for clean and healthy-looking skin.

ราคาเก่า ราคาใหม่ ฿890

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อรับ 890 คะแนนเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้

Loading...
PDP Find A Store Section

ONLINE PRIVILEGES เลือกรับของขวัญเพิ่ม 3 ชิ้น ทุกคำสั่งซื้อ พร้อมจัดส่งฟรีทุกออเดอร์เมื่อช็อปที่คีลส์ออนไลน์ Learn More
เลือกรับของขวัญเพิ่ม 3 ชิ้น ทุกคำสั่งซื้อ พร้อมจัดส่งฟรีทุกออเดอร์เมื่อช็อปที่คีลส์ออนไลน์ Learn More
PDP Description Section

Packaging Made Better
Made with Zero Plastic Packaging & FSC Certified Paper Carton

Formulas Made Better
Made with Renewable Bamboo Powder & Fairly Traded Amazonian White Clay

Manufacturing Made Better
Made with 5x Less Water & 100% Renewable Energy Sources

What It Is

Gently cleanse and moisturize skin with our mild hydrating facial cleaning bar. Enriched with 2x more renewable Squalane* and responsibly sourced Glacial Glycoprotein, this highly concentrated cleanser lathers from a “solid cream” texture into a nourishing foam to effectively remove impurities without stripping the skin. Formulated to protect the skin’s moisture barrier and natural pH levels, this hydrating facial cleansing bar helps skin feel clean and comfortable.

What It’s Good For

 • Moisturizes & hydrates while cleansing
 • Cleanses and effectively removes impurities without stripping the skin
 • Protects the moisture barrier and skin’s natural pH
 • 99% biodegradable*
 • Travel-friendly and easy to take on the go
 • Suitable for all skin types including sensitive

*As per OECD test 301 or equivalents

Key Ingredients

Key Ingredients

How to Use

How to Use

 • Wet hydrating facial bar soap and lather onto hands until it starts to foam
 • Gently massage the foam onto damp skin
 • Rinse with warm water
 • Pat dry with a soft towel
 • Discover more cleansing bars like our soothing facial bar soap and exfoliating facial bar soap.

When to Use

Apply 2x a day.

Cleanse your face before your normal skincare regimen

Morning
Night

Complete Your Routine

Discover efficacious formulas to upgrade your routine.
AS SEEN ON INSTAGRAM

AS SEEN ON INSTAGRAM


You May Also Like
zpdp-section-slot-3-Einstein-RecentlyViewed
Orientation message
For the best experience, please turn your device