เรามีความมุ่งมั่นในการสรรหาส่วนผสมอย่างยั่งยืนและใช้ส่วนผสมที่สกัดจากธรรมชาติ เลือกบรรจุภัณฑ์และกระบวนการผลิตอย่างมความรับผิวดชอบ รวมถึงยื่นมื่อเข้าช่วยเหลือชุมชน เราให้คำมั่นสัญญากับอนาคต

เราเสาะหาสารสกัดจากธรรมชาติทรงคุณค่าเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพแต่เหมาะสำหรับทุกสภพาผิว ผลิตภัณฑ์หลายชนิดของเรากำหนดสูตรด้วยส่วนผสมจากสารสกัดจากธรรมชาติ*

  • ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ถึง 95% ของเรามีส่วนผสมจากธรรมชาติหรือเป็นวัตถุดิบที่มีต้นกำเนิดจากธรรมชาติผสมอยู่อย่างน้อย 1 ชนิด
  • ผลิตภัณฑ์กว่า 98% ของเรามีส่วนผสมจากธรรมชาติหรือเป็นวัตถุดิบที่มีต้นกำเนิดจากธรรมชาติผสมอยู่อย่างน้อย 3 ชนิดในสูตรผสม
  • *

เราทำงานร่วมกับเกษตรกรและผู้ผลิตอย่างใกล้ชิดเพื่อสรรหาส่วนผสมที่มอบประโยชน์ให้แก่ทั้งชุมชนและโลกของเรา

  • 50% ของเรา

เราใช้วัสดุที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลทุกครั้งที่เป็นไปได้ และใช้นโยบายนำกลับมาใช้ซ้ำและรีไซเคิลที่ร้านของเรา เราสนับสนุนให้ผู้มีอุปการะคุณของเราทำเช่นเดียวกันและนำผลิตภัณฑ์เปล่าของพวกเขามาร่วมรีไซเคิลกับโปรแกรม Recycle & Be Rewarded ของเรา

เราออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเราเพื่อช่วยลดการสร้างขยะด้วยการใช้วัสดุที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลทุกครั้งที่ทำได้ By 2020, we are committed to reducing C02 emissions, water consumption and waste generation at our manufacturing plant in the U.S. by 60%.

ตั้งแต่ปี 2005 เราสามารถลด:

  • การปล่อยลงถึง 82%
  • การใช้น้ำ ลงถึง21%
  • การสร้างขยะ ลงถึง36%

เพื่อตอกย้ำพันธกิจของเรา เราให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือชุมชนในสามด้านด้วยกัน ได้แก่ ความเป็นอยู่ของเด็ก สิ่งแวดล้อม และโครงการวิจัยเกี่ยวกับโรค HIV/AIDS

เพราะเราเชื่อว่าผู้มีอุปการะคุณของเรา ชุมชน และโลกใบนี้คู่ควรกับผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์มาเพื่อทำให้สิ่งต่างๆดียิ่งขึ้น
ร่วมในพันธกิจของเราเพื่อสร้างสรรค์โลกที่มีความสุขและสุขภาพดียิ่งขึ้น และคอยมองหาสัญลักษณ์KIEHL’S MADE BETTER ที่ร้านคีลส์และที่ร้านคีลส์ออนไลน์