เนื้อหาหลัก
Kiehl's skincare ingredient glossary

ผลิตภัณฑ์ถนอมผิว KIEHL'S
คำศัพท์ส่วนผสม

ด้วยแรงบันดาลใจจากภูมิหลังด้านผลิตภัณฑ์เภสัชกรของเรา Kiehl's อาศัยส่วนผสมถนอมผิวทรงประสิทธิภาพระดับสูงซึ่งได้จากธรรมชาติ และวิทยาการชั้นนำมาทำการพัฒนาขึ้นเป็นสูตรผลิตภัณฑ์อันทรงเอกลักษณ์เฉพาะแบรนด์
ผลิตภัณฑ์ถนอมผิว KIEHL'S คำศัพท์ส่วนผสม

Cannabis Sativa Seed Oil

Cold-pressed from hemp seeds, this herbaceous oil is known for its calming and soothing properties.
Orientation message
For the best experience, please turn your device