เนื้อหาหลัก
environmental awareness

FORMULATING A BETTER FUTURE

โครงการ Future Made Better คือการเดินทางสู่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยพัฒนาชุมชนที่เราอยู่ให้ดียิ่งขึ้น
เพราะคีลส์มีปณิธานที่จะพัฒนาสิ่งต่างๆในโลกให้ดีขึ้นกว่าเดิม หมายถึงการคัดสรรค์ส่วนผสมที่ปลอดภัย มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ,
การออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการออกแบบร้านอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการเลือกใช้วัสดุและวิธีการก่อนสร้างที่เป็นมิตนต่อสิ่งแวดล้อม

DOING OUR PART

Kiehl’s Does ไม่ใช่แค่พันธกิจ แต่คือความรับผิดชอบที่แสดงออกด้วยการกระทำ
นั่นคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบัน เพื่อลดการสร้างขยะและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ผ่านส่วนผสมที่ได้มาอย่างยั่งยืน และวัสดุที่เราใช้ทำบรรจุภัณฑ์

DOING OUR PART

Kiehl’s Does ไม่ใช่แค่พันธกิจ แต่คือความรับผิดชอบที่แสดงออกด้วยการกระทำ
นั่นคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบัน เพื่อลดการสร้างขยะและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ผ่านส่วนผสมที่ได้มาอย่างยั่งยืน และวัสดุที่เราใช้ทำบรรจุภัณฑ์

GIVING BACK

เราเชื่อมั่นในการให้ Kiehl’s Gives, เป็นพันธสัญญาที่คีลส์เริ่มทำ
ตั้งแต่ปี 2015 เป็นต้นมา เราให้การสนับสนุนองค์กรการกุศลรวม 137 องค์กร ผ่านโครงการริเริ่มในท้องถิ่น 213 โครงการ
โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้น่าอยู่ขึ้น

Discover Formulas for a Future Made Better

Orientation message
For the best experience, please turn your device