พันธกิจต่างๆ ของแบรนด์

รางวัลสิทธิสตรีสากล GLOBAL WOMEN'S RIGHTS AWARDS

Kiehls มีภารกิจมุ่งมั่นในการยกย่องความสำคัญให้แก่ความสำเร็จของผู้หญิงทั่วโลกผ่านการมอบรางวัลสิทธิสตรีสากล The Global Women's Rights Awards คือรางวัลประจำปีที่จะมอบให้แก่บุคคลซึ่งผ่านการคัดเลือกจากคุณูปการสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประสบความสำเร็จจากความมุ่งมั่นท่ามกลางความยากลำบาก และสามารถฝ่าฟันอุปสรรคส่วนบุคคล นั่นก็เพื่อเป็นการยกระดับสิทธิสตรี และเด็กหญิงทั่วโลกไปพร้อมกับขยายขอบเขตความตระหนักรู้ถึงความไม่เป็นธรรมต่างๆ ที่ผู้หญิงทั้งหลายต้องเผชิญสืบเนื่องจากเพศสภาพของตน

นโยบายการทดสอบสูตรผลิตภัณฑ์กับสัตว์

Kiehls เป็นแบรนด์เครื่องสำอางซึ่งปราศจากการการทดสอบสูตรกับสัตว์ และมุ่งมั่นที่จะยุติการทดลองสูตรผลิตภัณฑ์กับสัตว์ เราไม่มีการทดสอบสูตรผลิตภัณฑ์ใดๆ ของเรากับสัตว์ อีกทั้งยังไม่ยินยินยอมให้แบรนด์อื่นๆ ในเครือข่ายของเราดำเนินการทดสอบกับสัตว์ด้วยเช่นกัน นอกจากนั้น เรายังขอให้ผู้ผลิต และส่งป้อนส่วนผสมของเรา ต้องมีการระบุ และยืนยันว่า วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของเราไม่ได้ผ่านการนำไปทดสอบกับสัตว์

ผลิตภัณฑ์สูตรปราศจากส่วนผสมจากสัตว์

Kiehls ระบุให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเราลงข้อความ vegan กำกับบนฉลากบรรจุภัณฑ์เพื่อยืนยันว่าไม่มีการใช้ส่วนผสมซึ่งได้จากสัตว์ หรือเป็นสารสกัดจากสัตว์ โปรดทำความเข้าใจว่า ภายในผลิตภัณฑ์บางกลุ่ม บางประเภทของเราอย่างอายแชโดว์บางเฉดสี จะทำการลงฉลากผลิตภัณฑ์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ vegan ในขณะที่ผลิตภัณฑ์บางกลุ่มอาจไม่มี เราริเริ่มการดำเนินงานต่อเนื่องกับแผนกห้องทดลองปฏิบัติการของเรา ที่จะไม่สร้างสรรค์เฉดสีใดๆ (และผลิตภัณฑ์ทั้งคอลเลคชั่น) ซึ่งมีส่วนผสมจากสัตว์นับแต่เริ่มแรก อีกทั้งยังให้มีการค้นหาว่า ถ้าหากมีผลิตภัณฑ์ใดๆ เคยใช้ส่วนผสมซึ่งได้จากสัตว์ จะต้องทำการปรับเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิง ในหลายสถานการณ์ สารสกัดจากพืช หรือส่วนผสมสังเคราะห์ จะถูกนำมาใช้แทนส่วนผสมซึ่งสกัดได้จากสัตว์ ตราบเท่าที่เราสามารถผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงในระดับเท่ากัน ทั้งในแง่ความชัดเจนของเนื้อสี และเนื้อสัมผัส เราจะเปลี่ยนสูตรผลิตภัณฑ์นั้นให้อาศัยส่วนผสมซึ่งปราศจากสารสกัดจากสัตว์ 100% มิเช่นนั้น เราจะดำเนินการหาหนทางนำเสนอตัวเลือกใหม่