ข้อความแจ้งเตือนความเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้

ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคีลส์ บริษัทฯเรายึดมั่นที่จะป้องกันและให้เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านและได้กำหนดประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้นี้ขึ้นเพื่ออธิบายถึงวิธีการที่เรารวบรวม วิธีการปกป้องข้อมูล วิธีการที่บริษัทฯนำข้อมูลไปแบ่งปันและใช้เป็นส่วนหนึ่งอขงแพลฟอร์ของเรา รวมถึง โดยไม่มีข้อจำกัดเว็บไซต์ของบริษัทเรา เว็บเพจ การโฆษณาทางสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ทางมือถือและแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ใครที่บริษัทฯนำข้อมูลไปแบ่งปัน และบริษัทฯมีนั้นอย่างไร

โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน ท่านได้ยอมรับต่อวิธีปฏิบัติตามที่ได้บรรยายไว้ในนโยบายนี้แล้ว

 1. ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ. ท่านอาจเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเกี่ยวกับตัวท่านบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม การกระทำนี้อาจจำกัดสิทธิ์การใช้งาน ผลิตภัณฑ์ และบริการบางอย่างจากเรา

  ข้อมูลที่คุณให้ไว้

  ชนิดของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บอาจแตกต่างตามการใช้งานท่านบนเว็บไซต์นั้นๆ เมื่อท่านลงทะเบียนเข้าสู่เว็บไซต์ เข้าสู่หน้าโปรโมชั่น ลงทะเบียนเพื่อรับอีเมลหรือสิทธิพิเศษอื่นๆ หรือการสื่อสารจากทางบริษัท เราจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่ท่านให้ไว้เหล่านั้น เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลสถิติประชากร เช่น เพศ อายุ หรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านชื่นชอบหรือความสนใจด้านอื่นๆ

  ท่านสามารถลงทะเบียนหรือลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ด้วยบัญชีสื่อสังคม ซึ่งรวมถึงบัญชี Facebook ของท่าน เมื่อท่านใช้บัญชีสื่อสังคมในการลงชื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ ท่านอาจสามารถใช้งานการใช้งานเกี่ยวกับสังคมบางบนเว็บไซต์ได้ สำหรับการลงชื่อเข้าใช้งานทาง Facebook Facebook จะขออนุญาตท่านเพื่อแชร์ช้อมูลบางอย่างจากบัญชี Facebook ของท่านมายังเว็บไซต์ ซึ่งอาจรวมถึงชื่อจริง นามสกุล เพศ รูปโปรไฟล์ รายชื่อเพื่อน ลิงก์ไปสู่โปรไฟล์ Facebook ของท่าน สิ่งที่คุณชื่นชอบและข้อมูลอื่นๆที่อยู่ในส่วนโปรไฟล์ของท่านและของเพื่อนท่าน ข้อมูลนี้ถูกจัดเก็บโดย Facebook และถูกมอบให้เราอยู่ภายใต้เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook ท่านสามารถควบคุมข้อมูลที่เรารับจาก Facebookได้ด้วยการตตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบัญชี Facebookของท่าน

  ข้อมูลที่เราจัดเก็บอัตโนมัติ

  แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ: การใช้งานบางแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของเรา รวมการเปิดใช้งานการลงทะเบียน การระบุพิกัดซึ่งเป็นการให้ข้อมูลบริการโดยอ้างอิงพิกัดนั้นๆ เช่น สาขาที่ตั้งของร้าน สภาพอากาศในพื้นที่ ข้อเสนอพิเศษและข้อมูลเฉพาะบุคคลต่างๆ บางแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือรวมการลงทะเบียนในขั้นตอน “เปิดการแจ้งเตือน” อุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านทำการปิดการระบุพิกัดหรือการแจ้งเตือน หากท่านยินยอมใช้บริการระบุพิกัด เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัวปล่อยสัญญาณไวไฟที่ใกล้ท่านที่สุดและรหัสเสาสัญญาณที่ใกล้ท่านที่สุดเพื่อให้บริการระบุพิกัดามที่ขอ ไม่ใช่เพื่อระบุตัวตนของท่าน

  ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์: บริษัท ลอรีอัลและผู้ให้บริการบุคคลที่สามอาจใช้เทคโนโลยีอื่นใดที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้งานและการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่านอย่างอัตโนมัติ ("ข้อมูลการใช้งาน"), ซึ่งรวมถึง ชนิดและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ ชนิดของอุปกรณ์ ชนิดของระบบปฏิบัติการ เวอร์ชั่นของแอพพลิเคชั่น หน้าเว็บที่แสดงต่อท่าน ระยะเวลาการเยี่ยมชมของท่าน จำนวนหน้าที่เยี่ยมชมและการใช้งานเครื่องมือและแอพพลิเคชั่นบนเว็บไซต์ของท่าน ข้อมูลสถิติเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้ใช้งานสนใจและเกี่ยวข้องด้วยบนเว็บไซต์เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

  ตัวระบุอัตลักษณ์: คีลส์ยังมีการเก็บที่อยู่ IP หรือข้อมูลระบุอัตลักษณ์อื่นๆอย่างอัตโนมัติ(“ตัวระบุอ”) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อน เทคโนโลยีหรือุปกรณ์อื่นๆ(ในการจัดเก็บ, “อุปกรณ์”) ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ A Device Identifier is a number that is automatically assigned to your Device when you access a web site or its servers, and our computers identify your Device by its Device Identifier. เราอาจใช้

  คุ้กกี้: เหมือนนเว็บไซต์อื่นๆ เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ติดบนอุปกรณ์เมื่อมันถูกใช้ในการเข้าชมเว็บไซต์เพื่อช่วยในการเยี่ยมชมเว็บไซต์และออกแบบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์เฉพาะสำหรับท่าน รวมถึงการจัดทำโฆษณาที่สอดคล้องความต้องการของท่าน คุกกี้อาจถูกใช้เพื่อเชื่อมโยงท่านกับเครือข่ายสังคม เช่น Facebook และTwitter ถ้าคุณเลือกให้เปิดให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์กับกิจกรรมของท่านบนเครือข่ายสังคม เรายังอาจใช้คุกกี้สำหรับโปรแกรม “แนะนำเพื่อน” หรือข้อเสนอพิเศษที่ท่านอาจเข้าร่วม เราใช้คุกกี้เพื่อติดตามบัญชีที่ถูกอ้างถึงและติดตามว่า “เพื่อน” มีการลงทะเบียนหรือซื้อสินค้าหรือไม่เพื่อผู้ที่ทำการแนะนำจะได้รับคะแนนหรือข้อเสนอพิเศษนั้นๆ เราหรือคู่ค้าของเราอาจมีการติดคุกกี้หรือไฟล์ที่มีลักษณะคล้ายกันบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อวัคถุประสงค์ด้านความปลอดภัย เพื่อการใช้งานเว็บไซต์และเพื่อออกแบบประสบการณ์เฉพาะสำหรับท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา (เช่น อนุญาตให้เราเลือกโฆษณาหรือข้อเสนอพิเศษที่สอดคล้องกับท่านมากที่สุด โดยอ้างอิงจากสิ่งที่ท่านสนใจ ความพึงใจ พิกัด และข้อมูลสถิติประชากร)

  หากท่านต้องการเลือกไม่ยอมรับคุกกี้ ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้แจ้งเตือนท่านเมื่อได้รับคุกกี้ เพื่อให้ท่านสามารถเลือกที่รับหรือไม่รับมัน หรือตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ไม่ยอมรับคุกกี้อย่างอัตโนมัติได้ อย่างไรก็ตาม การใช้งานบางอย่างและบริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราอาจไม่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมเพราะเราไม่สามารถจดจำหรือเชื่อมโยงท่านกับบัญชีของท่านได้ นอกจากนี้ ข้อเสนอที่เราเตรียมไว้ให้ท่านเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอาจไม่สอดคล้องกับท่านหรือไม่ได้จัดทำมาให้ตรงกับความต้องการของท่าน

  Pixel Tags หรือ Web Beacons: เรายังมีการใช้ Web Beaconsหรือ Pixel Tags ซึ่งเป็นภาพกราฟฟิคโปร่งแสงที่วางไว้บนหน้าเว็บไซต์หรือในอีเมลและระบุว่าหน้าเว็บหรืออีเมลนั้นๆถูกเปิดดูหรือแจ้งเบราว์เซอร์ของท่านให้นำเนื้อหามาจากเซิร์ฟเวอร์อื่น สิ่งเหล่านี้จะส่งการยืนยันถึงเราเเมื่อท่านเปิดอีเมลที่ได้รับจากเรา

 2. ข้อมูลจากบุคคลที่สาม. เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากบุคคลที่สามที่นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอพิเศษของเราเมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลจากเรา ท่านอาจเลือกมีส่วนร่วมในแอพพลิเคชั่นของบุคคลที่สามหรือเว็บไซต์สื่อสังคมที่ท่านอนุญาตให้เราเก็บข้อมูล (หรือบุคคลที่สามให้แบ่งปัน) ข้อมูลเกี่ยวกับท่าน รวมถึงข้อมูลการใช้งานและข้อมูลส่วนบุคคล

  เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับท่านจากบันทึกภายนอกจากบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดหรือสถิติประชากรเพื่อเพิ่มความสามารถของเราในการนำเสนอข้อมูล ผลิตภัณฑ์และบริการที่เราเชื่อว่าอาจตรงกับความสนใจของท่าน เราอาจมีการเสริมข้อมูลที่เราเก็บจากท่านเจากเว็บไซต์เข้ากับข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สามเพื่อเพิ่มความสามารถในการนำเสนอแก่ท่าน เพื่อจัดทำเนื้อหาสำหรับท่านและ/หรือเพื่อเสนอโอกาสในการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราเชื่อว่าอาจรงกับความสนใจแก่ท่าน หากเรามีการรวมข้อมูลเหล่านั้นกับข้อมูลที่เราจัดเก็บผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลเหล่านั้นจะอยู่ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ หรือไม่เช่นนั้นเราจะมีการเปิดเผยให้ทราบ

 3. การใช้และการแบ่งปันข้อมูล. คีลส์ใช้ข้อมูลที่เก็บจากท่านในหลากลหลายเหตุผลทางธุรกิจ อันรวมถึง
  • ตอบคำถามหรือตอบรับคำร้องขอของท่าน
  • ให้การเข้าถึงแต่ละพื้นที่หรือการใช้งานของเว็บไซต์
  • ตรวจสอบอัตลักษณ์ของท่าน
  • จัดการการซื้อสินค้าของท่าน
  • สื่อสารกับท่านเกี่ยวกับบัญชีและกิจกรรมบนเซ็บไซต์ของท่าน
  • ส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆของคีลส์
  • จัดทำเนื้อหา โฆษณา และข้อเสมอพิเศษสำหรับท่าน
  • พัฒนาเว็บไซต์และใช้ภายในบริษัทเพื่อวัตุถุประสงค์ทางธุรกิจ
  • อนุญาตให้ท่านลงชื่อเข้าใช้งานด้วยบัญชีสื่อสังคม เช่น Facebook และแชร์กิจกรรมบนหน้าสื่อสังคมของท่าน
  • ประมวลผลแอพพลิเคชั่นและการสั่งซื้อ
  นอกเหนือจากสิ่งที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวและประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับการยินยอมโดยเฉพาะ เราอาจมีการแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลสถิติผู้ใช้ ช้อมูลสถิติประชากร และข้อมูลการใช้งานให้แก่บุคคลที่สาม เรายังอาจจะมีการแบ่งปันข้อมูลของท่านที่ได้รับการเปิดเผยเมื่อคุณให้ข้อมูลของท่าน ตามที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวและประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ในสถานการณ์ต่างๆต่อไปนี้

  บุคคลที่สามที่ให้บริการในนามของเรา. เราอาจะมีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามที่ให้บริการในนามของเรา (หรือในนามของบริษัทคู่ค้าของเรา) เช่น บริษัทที่ให้บริการโฮสต์หรือจัดการเว็บไซต์ของเรา การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการการสินค้าและการชำระเงิน จัดการคำสั่งซื้อสินค้าหรือให้บริการลูกค้า ผู้ทำการโฆษณา สปอนเซอร์หรือบุคคลที่สามอื่นๆที่มีส่วนร่วมหรือจัดการโปรโมชั่น การจัดแข่งขัน การจัดเก็บ การสำรวจ หรือผู้ช่วยด้านการตลาดหรือโปรโมชั่น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกใช้โดยเราหรือแบ่งปันให้กับบริษัทลูก บริษัทในเครือ สปอนเซอร์ คู่ค้า ผู้ทำการโฆษณาหรือบุคคลที่สามอื่นๆเพื่อมอบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอพิเศษหรือข้อเสนอื่นๆแก่ท่าน เพื่อช่วยดูและและจัดการเว็บไซต์หรือเพื่อเหตุผลอื่นๆที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่การจัดการการซื้อสินค้า ข้อเสนอพิเศษ และการจัดการการอข่งขัน

  ความยินยอมของท่า. เมื่ออยู่บนเว็บไซต์คีลส์ ท่านอาจมีโอกาสลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูลและ/หรือข้อเสนอทางการตลาดจากผู้อื่น หรืออาจยินยอมให้มีการแบ่งปันข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่สาม รวมถึงเครือข่ายสังคม เช่น Facebook หรือ Twitter หากท่านยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกแบ่งปันไปยังบุคคลที่สาม ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่สามและอยู่ภายใต้นโยบายส่วนบุคคลและเงื่อนไขการดำเนินธุรกิจของบุคคลที่สามนั้นๆ

  หากท่านเชื่อมต่อบัญชี Facebook ของท่านเข้ากับบัญชีคีลส์ของท่าน เราจะทำให้และ/หรือแชร์ชื่อผู้ใช้งาน Facebook และรูปโปรไฟล์ Facebook ของท่านแก่ผู้ใช้งานท่านอื่นๆของคีลส์ ผู้ใช้งานอาจสามารถเห็นโปรไฟล์และการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์คีลส์ ของท่าน และกิจกรรมของท่านจะถูกแชร์ไปยังทั้งเพื่อนของท่านบน Facebook และเพื่อนบน Facebook ของท่านที่อยู่บนเว็บไซต์ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเลือกที่จะแชร์กิจกรรมของท่านไปยัง Facebook ข้อมูลที่ถูกแชร์ไปยัง Facebook จะเชื่อมต่อกับบัญชี Facebook ที่ท่านลงชื่อเข้าใช้ไว้ Facebook ใช้ข้อมูลที่เก็บจากการใช้งานของคุณ หรือการใช้งานบริการที่ควบคุมโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Facebook และการใช้งานข้อมูลของเราอยู่ภายในโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านเข้าใจและยอมรับว่าท่านต้องปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของทั้งสองบริษัทเพื่อแก้ไขหรือลบข้อมูลส่วนตัวที่ได้ให้แก่ Facebook หากท่านไม่ต้องการให้มีการใช้ข้อมูลเหล่านั้นเกิดขึ้น ท่านไม่ควรยินยอมให้มีการแชร์กิจกรรมการซื้อสินค้าไปยัง Facebook และ/หรือ ตั้งค่าปิดการแชร์ ท่านเข้าใจว่าข้อมูลจะไม่ถูกส่งต่อไปยัง Facebook อีกต่อไปแต่อาจยังถูกใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นบนเว็บไซต์นี้

  การส่งต่อทางธุรกิจ. เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังแบรนด์อื่นๆและบริษัทในเครือที่บริหารโดย L'Oreal USA, Inc เพื่อเหตุผลภายในบริษัท ซึ่งมักเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการดำเนินงาน เนื่องจากเรายังคงพัฒนาธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง เราอาจมีการขายหรือสินทรัพย์ หากบริษัทอื่นเข้าซื้อกิจกรารของเราหรือสินทรัพย์ของเรา หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ข้อมูลส่วนบุคคล การใช้งานข้อมูล และข้อมูลต่างๆที่เราทำการเก็บจากผู้ใช้งานเว็บไซต์อาจถูกเปิดเผยแก่ผู้นั้นในฐานะสินทรัพย์ที่ได้รับส่งต่อ และหากบริษัทเกิดการล้มละลาย หรือมีการปรับรูปแบบองค์กรใหม่ ข้อมูลที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นสินทรัพย์ของเราอาจถูกขายหรือส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม

  การเปิดเผยทางกฎหมาย. คีลส์อาจะมีการส่งต่อหรือเปิดเผยข้อมูลซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การใช้งานข้อมูล แลการระบุอัลักษณ์อุปกรณ์ (รวมถึงที่อยู่ IP) แก่บุคคลที่สามตามคำสั่งทางกฎหมาย เมื่อเราเชื่อในการกระทำที่สุจริต เมื่อมีการร้องขอทางกฎหมาย หรือร้องขอจากหน่วยงานรัฐบาล เพื่อตวจสอบหรือเพิ่มประสิทธิภาพข้อกำหนดการใช้งาน

 4. สิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน ทางเลือก และการเข้าถึง. ท่านอาจสั่งให้เรายกเลิกการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำเสนอข้อมูลหรือข้อเสนอแก่ท่าน หรือยกเลิกการรับข้อมูลข่าวสารและบริการทางอีเมลจากเราโดย (i) เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วบนเว็บไซต์(ii)ส่งอีเมลถึงเราโดยคลิกที่นี่; หรือ (iii)ปฏิบัติตามขั้นตอนการยกเลิกการสื่อสารที่ท่านได้รับ

  หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบ แก้ไข หรือลบข้อมูส่วนบุคคลของท่านที่เก็บไว้โดยเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถแก้ไขที่โปรไฟล์ของท่านหรือตติดต่อเราตามที่อยู่หรืออีเมลข้างต้น ทั้งนี้ โดยการจัดการข้อมูลที่เก็บไว้ของเราอย่างสม่ำเสมอ เราอาจจะทำการลบข้อมูลบางอย่างที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านได้ให้ไว้บนเว็บไซต์ เราไม่ได้อยู่ใต้ข้อผูกมัดใดๆในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและไม่มีความต้องการในการครอบครอง หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ นอกจากนี้ ท่านควรตระหนักว่าเราไม่สามารถลบข้อมูลของท่านจากฐานข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่มีข้อมูลหลงเหลืออยู่เลยเนื่องจากเรามีระบบแบ็คอัพและเหตุผลอื่นๆ

  เราจะเก็บข้อมูลของท่าน (รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับพิกัด) ตราบใดที่บัญชีของท่านยังถูกเปิดใช้งานหรือเรายังคงมอบบริการแก่ท่าน หากท่านต้องการบกเลิกบัญชีของท่านหรือร้องขอให้เราเลิกใช้ข้อมูลของท่านเพื่อทอบบริการให้แก่ท่าน ติดต่อที่นี่. เราจะใช้ข้อมูลของท่านเท่าที่มีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย แก้ไขข้อพิพาท และบังคับใช้ข้อตกลงของเรา เราจะไม่ทำการควบคุมการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความพึงพอใจที่จัดการโดยคู่ค้าสื่อสังคมของเราอย่าง Facebook และ Twitter หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและความพึงพอใจ คุณสามารถทำได้โดยเข้าไปที่หน้าการตั้งค่าของสื่อสังคมนั้นๆ

 5. การโฆษณา/การโฆษณาโดยกำหนดเป้าหมาย; วิธีการยกเลิกการรับโฆษณา. คีลส์ใช้เทคโนโลยีในการเสนอโฆษณาบนเว็บไซต์ของตัวเอง และภายในพื้นที่ของตัวเองที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ คีลส์อาจมีการใช้เครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สามในการเสนอโฆษณาและนักวิเคราะห์บุคคลที่สามในการประเมินและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์และการรับชมเนื้อหาของเรา เราไม่ได้มีการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามเหล่านี้ แต่ผู้ห้บริการเครือข่ายโฆษณา ผู้โฆษณา สปอนเซอร์ และ/หรือผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลอาจะติดตั้งและเข้าถึงคุกกี้ pixel tags และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันของพวกเขาบนอุปกรณ์ของท่าน และพวกเขาอาจจะเก็บและสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่าน รวมถึงการใช้ข้อมูล เราและเครือข่ายผู้โฆษณาอาจกำหนดเป้าหมายโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านอาจสนใจโดยอ้างอิงจากทั้งการเข้าชมเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่นๆ เราอาจใช้บริษัทหลายบริษัทเพื่อให้บริการด้านการโฆษณา

  หากท่านไม่ต้องการรับโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมาย ท่านสามารถลงชื่อออกจากเครือข่ายโฆษณาได้ที่หน้า Opt-Outของ the Network Advertising Initiative (NAI) http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. อย่างไรก็ตาม แม้ท่านจะเลือกให้ลบข้อมูลของท่านออกแล้ว ท่านจะยังคงเห็นโฆษณาเมื่อท่านท่องโลกออนไลน์ แต่โฆษณาที่ท่านเห็นอาจมีความสอดคล้องกับท่านและความสนใจของท่านน้อยลง นอกจากนี้ เครือข่ายโฆษณาหลายๆโปรแกรมอนุญาตให้ท่านเห็นและจัดการประเภทความสนใจที่รวบรวมได้จากกิจกรรมออนไลน์ของท่าน ประเภทความสนใจเหล่านี้ช่วยคัดเลือกชนิดของโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมายที่ท่านอาจได้รับ ในหน้า Opt-Out ของ NAI มีเครื่องมือที่ระบุบริษัทสมาชิกที่มีคุกกี้บนเบราว์เซอร์ของท่านพร้อมลิงก์ไปยังบริษัทเหล่านั้น

 6. เด็ก. เว็บไซต์นี้ไม่ส่งตรงถึงเด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปี เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของบุคคลมีอายุกว่า 13 ปี หากในระหว่างการเก็บข้อมูล เราพบว่าผู้ใช่งานมีอายุต่ำกว่าอายุที่ระบุไว้ เราจะไม่ใช้หรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอโดยปราศจากการยินยอมจากผู้ปกครองของพวกเขา หากเราบังเอิญพบว่ามีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะทำการลบข้อมูลเหล่านั้นจากบันทึกของเรา

 7. ความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน. คีลส์ให้คำมั่นสัญญาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การใช้โดยไมได้รับอนุญาต การเปิดเผยหรือทำลาย และในระหว่างการโอนถ่ายข้อมูลเพื่อประมวลผล อย่างไรก็ตามการโอนถ่ายข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตนั้นไม่ได้ปลอดภัยทั้งหมด บริษัทฯไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยในข้อมูลของท่านที่ถูกโอนถ่ายมายังเว็บไซต์ของบริษัทฯได้ คีลส์ให้อนุญาตในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่มีวัตถุประสงค์ในการรับทราบข้อมูลเพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการแก่ท่าน หรือแก่บุคคลที่ท่านอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลนั้นๆ เรายังกำชับให้บุคคลที่สามที่มอบบริการในนามของเราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการให้บริการแก่คีลส์

 8. เว็บไซต์อื่นๆ. เว็บไซต์ของเราอาจบรรจุลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สามอื่นๆที่อาจไม่ได้เป็นเจ้าของโดนหรือบริการโดยคีลส์หรือบริษัทแม่ L'Oreal USA, Inc. ซึ่งรวมถึงลิงก์จากผู้โฆษณา สปอนเซอร์ และ/หรือคู่สัญญาที่อาจใช้โลโก้ของเราตามข้อตกลงการร่วมแบรนด์ หรือร่วมโปรโมชั่น เราไม่สามารถควบคุม แนะนำ หรือสนับสนุนและไม่รับผิวดชอบต่อเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือข้อปฏิบัติของเว็บไซต์เหล่านั้น เว็บไซต์เหล่านี้อาจส่งคุกกี้ของพวกเขาหรืออุปกรณ์ดตามอื่นๆไปยังอุปหรณ์ของท่าน เขาอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีนโยบายส่วนบุคคลของพวกเขาเอง ท่านควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแต่ละเว็บไซต์ซึ่งปรากฏหรืออ้างว่าเป็นเว็บไซต์ของเรา (รวมถึงเว็บไซต์ที่ลิงก์จากอีเมลและหน้าเครือข่ายสังคม) เว็บไซต์อาจมีห้องพูดคุบ กระดานสนทนา กระดานข้อความ และกลุ่มข่าวสาร พึงตระหนักว่าข้อมูลที่ท่านเปิดเผยในพื้นที่เหล่านี้จะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะและจะไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของนโยบายความเป็นส่วนตัวและประกาศเกี่ยวกับคุกกี้

 9. ความยินยอมในการให้มีการประมวลผลข้อมูล. เว็บไซต์นี้บริหารโดยและจัดการใน และภายใต้กฎหมายของประเทศศหรัฐอเมริกา และเพื่อผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา เรามีเว็บไซต์สำหรับแต่ละประเทศและภูมิภาครอบโลกสำหรับแบรนด์และผลิตภัณฑ์ของเรา L'Oreal USA ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการบริหารเว็บไซต์หรือจัดการเว็บไซต์ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ เนื่องด้วยเราเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในหลายประเทศ การใช้ข้อมูลของท่านอาจร่วมถึงการโอนถ่ายข้อมูลไปยังต่างประเทศ หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป แคนาดา หรือพื้นที่อื่นๆนอกประเทศสหรัฐอเมริกา กรุณาตระหนักว่าข้อมูลที่เราเก็บอาจถูกโอนถ่ายไปยังหรือถูกประมวลผลในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการใช้งานเว็บไซต์ หรือ ให้ข้อมูลแก่เรา ท่าน(a)รับทราบว่าเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา (b) ยินยอมให้มีการเก็บ ประมวลผล รักษาและส่งต่อข้อมูลในและไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและอาณาเขตอื่นๆที่ซึ่งกฎหมายความเป็นส่วนตัวอาจไม่เข้มงวดหรือเท่ากับกฎหมายในประเทศที่คุณอาศัยอยู่หรือเป็นพลเมือง และ (c)สละสิทธิ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นภายใต้ข้อกฎหมายนั้นๆ

 10. การเปลี่. เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนเว็บไซต์ และ/หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวและประกาศเกี่ยวกับคุกกี้เมื่อไหร่ก็ได้โดยไม่มีการแจ้งท่านล่วงหน้า และการเปลี่ยนแปลงนั้นๆจะมีผลทันทีเมื่อมีการลงนโยบายความเป็นส่วนตัวและประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ที่แก้ไขแล้วนั้นบนเว็บไซต์ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัวและประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ที่มีผลขณะที่คุณส่งข้อมูลของท่าน หากท่านยังไม่ได้ทำการยินยอมต่อนโยบายใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลง เราสนับสนุนให้ท่านรีวิวหน้านี้เป็นระยะเพื่อไห้ได้รับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับข้อปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา

 11. ติดต่อเรา. หากท่านคำถามหรือปัญหาเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ กรุณาติดต่อเราที่
  ส่งถึง: Kiehls Customer Care
  833 West 16 Street
  Newport Beach, CA 92663
  เรื่อง: นโยบายความเป็นส่วนตัวและประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของ kiehls.com
  โทรศัพท์: 800-784-8722

แก้ไข ณ วันที่: October 16, 2013