*Love Stamps สามารถแลกรับสินค้าดังต่อไปนี้
Deodorant
มูลค่า 650.-
Calendula Wash
มูลค่า 1,150.-
Calendula Toner
มูลค่า 1,150.-
Hydro Plumping
Serum
มูลค่า 2,690.-
Dark Spot Serum
& Ultra Facial
Cleanser
มูลค่า 3,650.-
Vit C Serum &
Powerful Eye
Serum
มูลค่า 5,000.-

หมายเหตุ

  • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับ ร้านคีลส์ ที่ EVEANDBOY สาขาสยามสแควร์วัน แฟชั่นไอซ์แลนด์ และ Zpell เท่านั้น
  • กิจกรรมนี้ไม่สมารถรวมกับกิจกรรมการสะสมคะแนนที่สาขาอื่นได้
  • ยอดซื้อในการ สะสม Love Stamp เป็นยอดซื้อก่อนหักส่วนลด
  • ยอดส่วนเกินไม่สามารถนำมาเป็นยอดสะสมได้
  • ลูกค้าสามารถเช็ค Love Stamp สะสมได้ 1 วันหลังจากการทำการซื้อสินค้า
  • ลูกค้าสามารถแลกรับของสมนาคุณใน Love Stamp สูงสุดที่มีอยู่เท่านั้น ไม่สามารถแลกสเต็ปที่น้อยกว่า แสตมป์ปัจจุบันได้*
  • ลูกค้าจะต้องแลกรับของรางวัลด้วยตัว่ท่านเองภายในวันที่ 30 ธ.ค. 61 ก่อนหมดเวลาทำการของสาขานั้นๆ
  • Love Stamp จะหมดอายุและตัดเป็นศูนย์ ในวันที่ 30 ธ.ค. 61 เวลา 24.00 น.
  • คีลส์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า