ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ Satisfaction Guarantee

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ Satisfaction Guarantee กรณีซื้อสินค้าผ่าน Kiehl’s Official Website

 1. สินค้าที่สามารถร่วมโครงการได้จะต้องเป็นสินค้าที่ซื้อจาก www.kiehls.co.th เท่านั้น
 2. บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 14 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยลูกค้าที่ประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า จะต้องติดต่อมายังแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของคีลส์ออนไลน์เบอร์ 02-106-8208 เพื่อแจ้งความประสงค์
 3. ลูกค้าจะต้องส่งคืนสินค้ากลับมายังแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของคีลส์ออนไลน์ภายใน 21 วัน หลังจากที่แจ้งความประสงค์โดยส่งสินค้ามายังที่อยู่ตามนี้
 4. aCommerce Return Team 10/9 หมู่16 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540
 5. ลูกค้าจะต้องคืนของแถมและรายการส่งเสริมการขายที่ได้รับจากคำสั่งซื้อทั้งหมด และในกรณีที่เป็นเซ็ตสินค้าจะต้องนำสินค้ามาคืนทั้งเซ็ต ไม่สามารถแยกคืนได้
 6. หลังจากทางแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของคีลส์ออนไลน์ได้รับสินค้าคืนแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบและทำเรื่องคืนเงินให้กับลูกค้า ซึ่งวิธีการที่ลูกค้าจะได้รับเงินคืนจะเป็นช่องทางที่ลูกค้าชำระเงินเข้ามา โดย
  1. ลูกค้าที่สั่งซื้อและชำระด้วยบัตรเครดิต – หลังจากที่ทางบริษัทฯได้รับสินค้าคืน ทางทีมงานลูกค้าสัมพันธ์จะดำเนินการคืนเงินให้กับลูกค้าผ่านระบบ โดยจะใช้เวลาประมาณ 45 วันทำการ (ทั้งนี้ระยะเวลาการดำเนินการของแต่ละธนาคารอาจแตกต่างกัน)
  2. ลูกค้าที่สั่งซื้อและชำระเงินปลายทาง – โดยลูกค้าจะต้องแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารกับทางแผนกลูกค้าสัมพันธ์เมื่อแจ้งความประสงค์จะคืนสินค้า หลังจากที่ทางบริษัทฯ ได้รับสินค้าคืนทางทีมงานจะดำเนินการคืนเงินให้ผ่านหมายเลขบัญชีที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ โดยจะใช้เวลาประมาณ 30 วันทำการ
 7. กรณีที่ลูกค้านำของมาเปลี่ยนเป็นสินค้าที่มูลค่าต่ำกว่ายอดซื้อในครั้งแรก บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินส่วนต่าง
 8. กรณีที่ลูกค้าเป็นสมาชิก Friends of Kiehl’s หลังจากคืนสินค้าแล้ว คะแนนจะถูกหักลบออกจากระบบในวันถัดไป
 9. ลูกค้าไม่สามารถแลกของสมนาคุณ (Redemption) ได้ในช่วงระหว่างการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
 10. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์คืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ 3 ครั้งต่อปี / 1 ครั้งต่อ1คำสั่งซื้อ
 11. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. ข้อกำหนดและเงื่อนไขข้างต้นนี้มีผลระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 2561 - 31 ต.ค. 2561
 13. เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม สามารถตรวจสอบได้ที่ https://www.kiehls.co.th/satisfaction