Review Details

Ultra Facial Cream

Ultra Facial Cream

Product Review (submitted on 21 มิถุนายน 2019):
เป็นคนผิวค่อนข้างแห้งมาก พอใช้แล้วชุ่มชื้นตลอดวันเลย รักมากกกก ใช้กระปุกที่ 3 แล้วค่ะ