Review Details

Superbly Efficient Anti-Perspirant & Deodorant Cream

Superbly Efficient Anti-Perspirant & Deodorant Cream

Product Review (submitted on 22 สิงหาคม 2018):
ชอบมาก เคยลองเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นแต่ดีสู้ของ kiehl’s ไม่ได้ ต้องกลับมาใช้อันนี้เหมือนเดิม