Review Details

Kiehl's Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate

Kiehl's Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate

Product Review (submitted on 27 กุมภาพันธ์ 2018):
ตัวเก่าที่ใช้ดีมากๆ แล้วตัวใหม่จะดีขนาดไหน
มาลองใช้กันเยอะๆนะคะ แล้วจะรู้ว่า"ของมันต้องมี"