Review Details

Kiehl's Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate

Kiehl's Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate

Product Review (submitted on 27 กุมภาพันธ์ 2018):
ตัวเก่าว่าดีแล้ว เจอตัวนี้เข้าไป
เยี่ยมเลย ใช้มา 3 อาทิตย์แล้ว
ริ้วรอยตื้นขึ้น รอยดำจากสิวบางลงมาก