Review Details

Kiehl's Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate

Kiehl's Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate

Product Review (submitted on 27 กุมภาพันธ์ 2018):
รู้ซึ้งถึงคำว่า ‘ควรลงทุนกับสกินแคร์แพงๆ’ ก็วันนี้ น้ำตาจะไหลล เอาไปเลย 10 คะแนนเต็ม 10คะแนนเต็ม 10คะแนนเต็มมมมมมมมม