แจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อที่ได้รับ Porsche and Jackie Photocard
จากแคมเปญ Power of Clarity With Porsche and Jackie

No. Order ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
KIETH00019912
KIETH00019913
KIETH00019914
KIETH00019915
KIETH00019920
KIETH00019921
KIETH00019924
KIETH00019926
KIETH00019927
KIETH00019930
KIETH00021235
KIETH00021237
KIETH00021238
KIETH00021239
KIETH00021240
KIETH00021241
KIETH00021243
KIETH00021244
KIETH00021245
KIETH00021247
KIETH00021249
KIETH00021250
KIETH00021251
KIETH00021253
KIETH00021254
KIETH00021255
KIETH00021258
KIETH00021260
KIETH00021261
KIETH00021263
KIETH00021264
KIETH00021265
KIETH00021267
KIETH00021273
KIETH00021275
KIETH00021278
KIETH00021287
KIETH00021290
KIETH00021296
KIETH00021297
KIETH00021298
KIETH00021299
KIETH00021300
KIETH00021301
KIETH00021303
KIETH00021308
KIETH00021309
KIETH00021310
KIETH00021313
KIETH00021315
KIETH00021316
KIETH00021318
KIETH00021324
KIETH00021325
KIETH00021327
KIETH00021328
KIETH00021329
KIETH00021330
KIETH00021333
KIETH00021334
KIETH00021338
KIETH00021343
KIETH00021352
KIETH00021355
KIETH00021358
KIETH00021364
KIETH00021367
KIETH00021375
KIETH00021379
KIETH00021381
KIETH00021382
KIETH00021383
KIETH00021385
KIETH00021387
KIETH00021388
KIETH00021390
KIETH00021391
KIETH00021398
KIETH00021399
KIETH00021405
KIETH00021407
KIETH00021435
KIETH00021437
KIETH00021441
KIETH00021446
KIETH00021448
KIETH00021455
KIETH00021456
KIETH00021457
KIETH00021459
KIETH00021465
KIETH00021466
KIETH00021468
KIETH00021469
KIETH00021470
KIETH00021473
KIETH00021476
KIETH00021483
KIETH00021489
KIETH00021491
KIETH00021494
KIETH00021495
KIETH00021496
KIETH00021497
KIETH00021498
KIETH00021500
KIETH00021503
KIETH00021505
KIETH00021510
KIETH00021511
KIETH00021515
KIETH00021516
KIETH00021517
KIETH00021518
KIETH00021519
KIETH00021520
KIETH00021521
KIETH00021522
KIETH00021533
KIETH00021537
KIETH00021544
KIETH00021545
KIETH00021551
KIETH00021553
KIETH00021555
KIETH00021560
KIETH00021561
KIETH00021562
KIETH00021563
KIETH00021564
KIETH00021568
KIETH00021569
KIETH00021576
KIETH00021580
KIETH00021582
KIETH00021583
KIETH00021584
KIETH00021585
KIETH00021587
KIETH00021590
KIETH00021597
KIETH00021601
KIETH00021602
KIETH00021603
KIETH00021608
KIETH00021611
KIETH00021612
KIETH00021614
KIETH00021616
KIETH00021619
KIETH00021621
KIETH00021626
KIETH00021627
KIETH00021633
KIETH00021645
KIETH00021661
KIETH00021664
KIETH00021668
KIETH00021669
KIETH00021670
KIETH00021672
KIETH00021676
KIETH00021681
KIETH00021683
KIETH00021685
KIETH00021686
KIETH00021687
KIETH00021693
KIETH00021699
KIETH00021735
KIETH00021737
KIETH00021739
KIETH00021740
KIETH00021749
KIETH00021750
KIETH00021751
KIETH00021769
KIETH00021771
KIETH00021774
KIETH00021781
KIETH00021782
KIETH00021784
KIETH00021785
KIETH00021789
KIETH00021791
KIETH00021792
KIETH00021796
KIETH00021799
KIETH00021807
KIETH00021814
KIETH00021818
KIETH00021821
KIETH00021822
KIETH00021823
KIETH00021824
KIETH00021826
KIETH00021837
KIETH00021839
KIETH00021841
KIETH00021842

*คำสั่งซื้อเหล่านี้เป็นคำสั่งซื้อที่มีการชำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์และตรงตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดไว้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ พร้อมเลือกผู้ได้รับรางวัลที่มียอดซื้อลำดับถัดไป โดยการตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด