Genuine Product Guaranteed
Close Menu
Welcome to Kiehls's Since 1851!

หมายเหตุ

  • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับ ร้านคีลส์ ที่ EVEANDBOY สาขาสยามสแควร์วัน, แฟชั่นไอซ์แลนด์, Terminal 21 พัทยา, MAYA เชียงใหม่ และ Zpell เท่านั้น
  • กิจกรรมนี้ไม่สมารถรวมกับกิจกรรมการสะสมคะแนนที่สาขาอื่นได้
  • ยอดซื้อในการ สะสม Love Stamp เป็นยอดซื้อก่อนหักส่วนลด
  • ยอดส่วนเกินสามารถสะสมเพื่อแลกรับ Love Stamp ได้
  • ลูกค้าสามารถเช็ค Love Stamp สะสมได้ 1 วันหลังจากการทำการซื้อสินค้า
  • ลูกค้าสามารถแลกรับของสมนาคุณใน Love Stamp สูงสุดที่มีอยู่เท่านั้น ไม่สามารถแลกสเต็ปที่น้อยกว่า แสตมป์ปัจจุบันได้*
  • ลูกค้าจะต้องแลกรับของรางวัลด้วยตัว่ท่านเองภายในวันที่ 30 ธ.ค. 62 ก่อนหมดเวลาทำการของสาขานั้นๆ
  • Love Stamp จะหมดอายุและตัดเป็นศูนย์ ในวันที่ 30 ธ.ค. 62 เวลา 24.00 น.
  • ของสมมานาคุณมีจำนวนจำกัดและขอสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่ทำการแลกของสมมานาคุณก่อน
  • คีลส์ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า