รับประกันของแท้
Close Menu
Welcome to Kiehls's Since 1851!

คีลส์ (Kiehl’s)บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด
179 บางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 6, 8, 9 และชั้น 21
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02-106-8208

* จำเป็นต้องกรอก