ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการใช้เว็บไซต์

บทนำ

เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของ และดำเนินงานโดยแบรนด์เครื่องสำอางค์ชื่อ คีลส์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งบริษัท เอคอมเมิร์ซ จำกัด เป็นบริษัทที่มาช่วยบริหารจัดการในเรื่องการทำธุรกิจออนไลน์ (eCommerce) เราให้คำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างดี ซึ่งเราเชื่อมั่นว่า วิธีที่ดีที่สุดในการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเรา (ต่อไปนี้เรียกว่า “เว็บไซต์”) คือการแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้แก่ท่านเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่าน ได้ทำความเข้าใจ และยินยอมให้เรานำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งาน นโยบายนี้ (รวมไปถึงข้อตกลงการใช้บริการ และเอกสารอ้างอิงอื่นๆ ในที่นี้) ได้กำหนดเกณฑ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บจากท่านหรือที่ท่านให้กับเรา โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้โดยละเอียดเพื่อประโยชน์ของท่าน ในบางครั้งเราอาจจะทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายสิทธิส่วนบุคคล โดยการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะนำมาแสดงไว้ในหน้านี้ เพื่อที่ท่านจะได้ตระหนักอยู่เสมอว่าข้อมูลใดที่เราจัดเก็บ เราใช้ข้อมูลนั้นอย่างไร และเราจะเปิดเผยข้อมูลนั้นในกรณีใด เราอาจแจ้งให้ท่านได้ทราบผ่านทางหน้าหลักของเว็บไซต์หากมีกรณีนั้นๆ เกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ ท่านควรจะตรวจสอบนโยบายสิทธิส่วนบุคคลอยู่เป็นประจำเพื่อรับทราบถึงส่วนที่ มีการเปลี่ยนแปลง โปรดทราบว่า เว็บไซต์นี้มีการใส่การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่นๆ และจากเว็บไซต์อื่นๆ มายังเว็บไซต์นี้ ดังนั้น เราจะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติต่อสิทธิส่วนบุคคลหรือต่อเนื้อหาในส่วนของ เว็บไซต์อื่นนั้นๆ และการดำเนินการต่อข้อมูลของเว็บไซต์เหล่านั้นมิได้ครอบคลุมภายใต้นโยบาย สิทธิส่วนบุคคลนี้


สินค้าของคีลส์ (Kiehl’s)

รับประกันสุขภาพผิวที่ดีจากคีลส์

พันธสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

คีลส์ให้คำมั่นว่าจักดำรงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่เราผลิตและจำหน่าย คีลส์ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ลูกค้าซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างมั่นใจ คีลส์ใคร่ขอเรียนให้ทราบว่า:

คีลส์ปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) รวมถึงกฎระเบียบเครื่องสำอาง ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 7 ของสหภาพยุโรป (European Union 7th Amendment Cosmetic Directive) ตลอดจนข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยของประเทศต่างๆ ที่สินค้าของเราวางจำหน่ายอย่างครบถ้วน

ส่วนผสมทุกชนิดที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ของคีลส์ผ่านการตรวจและทดสอบอย่างละเอียดแล้ว โดยคณะผู้ประเมินความปลอดภัยภายใน อันประกอบด้วย นักพิษวิทยา ผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก เภสัชกร และอายุรแพทย์

สูตรผสมของผลิตภัณฑ์ทุกสูตรที่คีลส์ผลิต ผ่านการคัดกรองและทดสอบความปลอดภัยก่อนวางตลาด

คีลส์ภาคภูมิและมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่เราจำหน่าย และขอให้คำมั่นว่าเราจักรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้อยู่ในระดับสูงสุดตลอดไป เพื่อลูกค้าของเราทั่วโลก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของเครื่องสำอาง กรุณาติดต่อ www.cosmeticsinfo.org


ส่วนผสม

ส่วนผสมเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา คีลส์มิได้คัดเลือกส่วนผสมจากคุณสมบัติเชิงสุนทรียภาพ หากแต่เลือกใช้แต่ส่วนผสมที่มีคุณประโยชน์ต่อผิวพรรณอย่างแท้จริงเท่านั้น เรากำหนดสูตรผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุกันเสียให้น้อยที่สุด จุดมุ่งหมายของเราคือการใช้แต่ส่วนผสมที่ทรงประสิทธิภาพสูงสุดทว่าอ่อนโยนที่สุด และนั่นคือเหตุผลที่เราจำเป็นต้องใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติจำนวนมาก ผลิตภัณฑ์ของคีลส์ได้รับการกำหนดสูตรโดยคำนึงถึงผิวที่ไวต่อความระคายเคืองเป็นสำคัญเสมอ

คีลส์สนับสนุนให้ท่านอ่านฉลากผลิตภัณฑ์ ยิ่งรู้จักส่วนผสมมากขึ้นเท่าไร ท่านก็จะเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเรามากยิ่งขึ้นเท่านั้น คีลส์ไม่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือหลอกลวงให้หลงเชื่อ ในทางตรงกันข้าม เราพยายามรักษามาตรฐานความซื่อสัตย์ สุจริต และความตรงไปตรงมา อันเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้คีลส์ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลก คีลส์มาถึงจุดนี้ได้ด้วยเกียรติภูมิและการแนะนำแบบปากต่อปากของลูกค้า และเราพอใจที่จะเข้าถึงท่านผ่านคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากกว่า คีลส์ใช้แต่บรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่าย มีประสิทธิภาพ และรีไซเคิลได้ เราจึงลงทุนลงแรงกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ อย่างวัตถุดิบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก เพราะหากกล่าวตามตรงแล้ว ก็มีส่วนผสมเท่านั้นที่ช่วยผิวของท่านได้


ทั่วไป (General info)

ข้อตกลงทั้งหมด

ถึงแม้ว่า เราจะได้พยายามทุกวิถีทางที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ของเรามีความถูกต้องมากที่สุด แต่ทาง บริษัทเอคอมเมิร์ซ ก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ ทันกาลทันเวลา หรือ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ทั้งนี้ บริษัทเอคอมเมิร์ซ จะไม่รับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น (รวมไปถึงข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆก็ตามที่มีบุคคลที่สามหรือรวมไปถึง ข้อมูลและการรับประกันที่มีการนำเสนอขึ้นมา บริษัทเอคอมเมิร์ซ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อ ทั้งที่เป็นการถาวรหรือชั่วคราว โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ ข้อมูลและองค์ประกอบทุกๆส่วนในเว็บไซด์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคทั่วไปเท่านั้น ไม่มีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้คำแนะนำ การวินิจฉัย การให้คำปรึกษา แต่อย่างใด รวมถึงมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยน พึงระลึกไว้ว่าคุณและผู้ติดตามของคุณใช้ข้อมูลที่ประกอบขึ้นในเว็บไซต์ของเราด้วยความเสี่ยงของตัวคุณเอง หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือการละเลย เว้นว่างในส่วนใดของเว็บไซต์ของเรา กรุณาแจ้งให้เราทราบ

การเปลี่ยนแปลงแก้ไข

การเปลี่ยนแปลงแก้ไข บริษัทเอคอมเมิร์ซ อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนด และ เงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลา พึงตระหนักไว้เสมอว่า การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในแต่ละครั้ง ถือว่าท่านตกลงยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขล่าสุดแล้ว และถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขครั้งล่าสุดจะมิได้มีการระบุไว้ก็ตามที แต่ให้ยึดเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันเป็นสำคัญ การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณในแต่ละครั้ง จะต้องถือเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดเป็นสำคัญ และเป็นความรับผิดชอบของคุณเองที่ควรจะเยี่ยมชมหน้าดังกล่าวของเว็บไซต์เป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบถึงเนื้อหาล่าสุดของข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้งานที่คุณมี

ความขัดแย้ง

ความขัดแย้ง กรณีที่มีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในหน้าอื่นที่ขัดแย้งกับ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ ไม่ว่าจะเป็น นโยบาย หรือ ข้อประกาศ หรือ เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการอื่นใดก็ตาม ในส่วนที่กำหนดไว้เป็นพิเศษหรือมาตรฐานของเว็บไซต์ ให้คุณถือปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่ปรากฏในหน้าอื่นนั้นอย่างเป็นกรณีพิเศษก่อน และข้อกำหนดนั้นจะถือว่าแยกออกจากข้อกำหนดเหล่านี้และไม่มีผลกระทบต่อการมีผลใช้บังคับของข้อตกลงที่เหลือนี้

การสละสิทธิ์

ทั้งคุณหรือ บริษัทเอคอมเมิร์ซ ไม่สามารถมอบหมาย, ถ่ายโอน, หรือให้สิทธิช่วงในสิทธิของคุณส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดภาย ใต้ข้อตกลงนี้โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนได้ ยกเว้นแต่จะมีการทำคำสละสิทธิ์ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนและมีการลงนาม ของบุคคลที่มีอำนาจเพียงพอจากฝ่ายที่อนุญาตให้มีการบอกเลิกสิทธิ์

การถือครองสิทธิ์

บริษัทเอคอมเมิร์ซ มีสิทธิขาดในการยกให้ โอนสิทธิ หรือ มอบหมายลิขสิทธิ์และสัญญาผูกมัดทั้งหมด ให้ตัวแทนหรือบุคคลที่สามคนอื่นใดก็ได้ จะเป็นในแง่ของเงื่อนไขการให้บริการ นโยบายและประกาศใดๆที่เกี่ยวข้องกันก็ตามที

การเป็นโมฆะ

การเป็นโมฆะเป็นบางส่วน ข้อกำหนดทุกประการรวมถึงเงื่อนไขในการให้บริการ นโยบาย และ ประกาศใดๆก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกัน ไม่ว่าจะพิจารณาแบบรวมเข้าด้วยกันหรือมีการเกี่ยวโยงกันตามหลักไวยากรณ์ ประการใดก็ตามที จะมีการบังคับใช้เป็นเอกเทศ แยกเป็นอิสระจากกัน หากมีข้อกำหนดใดของเงื่อนไขในการให้บริการ นโยบาย หรือ ประกาศ ซึ่งเป็น หรือ กลายเป็น การไม่สามารถบังคับใช้ขอบเขตอำนาจในการบังคับคดีได้ ไม่ว่าจะเป็น การเป็นโมฆะ การใช้งานไม่ได้ การทำผิดกฎหมาย หรือ การไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที หรือ หากศาลหรือเขตอำนาจศาลใดเห็นว่า ข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญานี้ หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่ง ของสัญญานี้ ใช้บังคับไม่ได้ ให้ใช้ข้อบังคับอื่นใดนอกเหนือจากข้อนั้นๆ เท่าที่สามารถจะใช้ได้ และ โดยให้ ส่วนที่เหลือ ของสัญญานี้มีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงนี้ได้รับการควบคุมโดยกฎหมายแห่งประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมาย ดังนี้เองคุณจึงเห็นชอบด้วยว่าข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจาก หรือ เกี่ยวข้องกับ ข้อตกลงนี้จะได้รับการแก้ไขด้วยศาลสูงที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทยเท่านั้น และดังนี้เอง คุณจึงได้อนุญาตและยอมรับต่ออำนาจศาลดังกล่าวในการฟ้องร้อง ข้อโต้แย้ง หรือ ข้อเรียกร้องใดๆ อันเกิดขึ้นจากการเกี่ยวพันกับเว็บไซต์ของเรา หรือ เงื่อนไขในการให้บริการข้ออื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกัน รวมไปถึง ประกาศ นโยบาย หรือ เนื้อหาสาระข้อมูลอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเกี่ยวโยงกัน

ความเห็นหรือคำถาม

ถ้าคุณมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อสงสัยที่เกิดจากเว็บไซต์ หรือใด ๆ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ เงื่อนไข นโยบาย และประกาศติดต่อเราที่ service@kiehls.co.th